لیست قیمت فروش اعتباری خودرو چری و ام وی ام- MVM & CHERY

Home » لیست قیمت فروش اعتباری خودرو چری و ام وی ام- MVM & CHERY
لیست قیمت فروش اعتباری خودرو چری و ام وی ام- MVM & CHERY2019-09-07T19:17:39+03:30

لیست قیمت فروش اعتباری محصولات چری

مدلمبلغ خودرو (تومان)جمع مبالغ پرداختی (بیمه + مالیات )مدت(ماه)دوره پرداخت مبلغ هر قسطنرخ سود تسهیلاتزمان تحویل(روز کاری)مدل ( سال)
آریزو 5 دنده ایی 198.700.00082.596.05612 4 چک 3 ماهه33.817.000%2145 98
آریزو 5 دنده ایی 198.700.00084.195.800248 چک 3 ماهه18.632.800%214598
آریزو 5 دنده ایی 198.700.00085.632.3003612 چک 3 ماهه 13.641.400%214598
آریزو 5 دنده ایی 198.700.00087.083.1004816 چک 3 ماهه11.197.100%214598
آریزو 5 دنده ایی198.700.00088.581.8006020 چک 3 ماهه9.770.400%214598
تیگو 5 لاکچری 312.900.000129.716.09812 4 چک 3 ماهه53.252.800%2130 98
تیگو 5 لاکچری 312.900.000132.160.100248 چک 3 ماهه29.341.800%213098
تیگو 5 لاکچری 312.900.000134.397.1003612 چک 3 ماهه21.481.600%213098
تیگو 5 لاکچری 312.900.000136.669.1004816 چک 3 ماهه17.632.400%213098
تیگو 5 لاکچری 312.900.000139.021.8006020 چک 3 ماهه15.385.800%213098
تیگو 7 IE437.300.000181.044.71912 4 چک 3 ماهه 74.424.500%213098
تیگو 7 IE437.300.000184.408.40024 8 چک 3 ماهه 41.007.200%213098
تیگو 7 IE437.300.000187.517.4003612 چک 3 ماهه30.022.000%213098
تیگو 7 IE437.300.000193.966.8006020 چک 3 ماهه 21.502.700%213098
تیگو 7 IE437.300.000190.684.0004816 چک 3 ماهه24.642.500%213098
آریزو توربو شارژ 246.600.000126.721.290124 چک 3 ماهه34.974.300%214598
آریزو توربو شارژ246.600.000128.418.400248 چک 3 ماهه19.270.500%214598
آریزو توربو شارژ246.600.000129.918.3003612 چک 3 ماهه14.108.300%214598
آریزو توربو شارژ246.600.000131.425.8004816 چک 3 ماهه11.580.300%214598
آریزو توربو شارژ246.600.000132.980.1006020 چک 3 ماهه10.104.800%214598

لیست قیمت فروش اعتباری محصولات ام وی ام

مدلمبلغ خودرو (تومان)جمع مبالغ پرداختی (بیمه + مالیات )مدت(ماه)دوره پرداخت مبلغ هر قسطنرخ سود تسهیلاتزمان تحویل(روز کاری)مدل ( سال)
315 اکسلنت اسپورت140.200.00051.533.30812 4 چک 3 ماهه25.849.200%213098
315 اکسلنت اسپورت140.200.00052.773.600248 چک 3 ماهه14.242.700%213098
315 اکسلنت اسپورت 140.200.00053.877.4003612 چک 3 ماهه 10.427.300%213098
315 اکسلنت اسپورت140.200.00054.989.3004816 چک 3 ماهه8.558.900%213098
315 اسپورت 139.200.00051.170.06712 4 چک 3 ماهه25.664.800%2130 98
315 اسپورت 139.200.00052.402.400248 چک 3 ماهه14.141.100%213098
315 اسپورت 139.200.00053.498.7003612 چک 3 ماهه10.352.900%213098
315 اسپورت 139.200.00054.602.8004816 چک 3 ماهه8.497.800%213098
x33 s اسپورت 236.000.00086.329.27612 4 چک 3 ماهه 43.512.200%213098
x33 s اسپورت 236.000.00088.327.70024 8 چک 3 ماهه 23.974.800%213098
x33 s اسپورت 236.000.00090.156.1003612 چک 3 ماهه17.552.400%213098
x33 s اسپورت 236.000.00092.012.7004816 چک 3 ماهه14.407.200%213098
x22 اتومات لاکچری195.600.000100.639.896124 چک 3 ماهه27.742.000%213098
x22 اتومات لاکچری195.600.000102.013.058248 چک 3 ماهه15.286.000%213098
x22 اتومات لاکچری195.600.000103.211.6863612 چک 3 ماهه11.191.000%213098
x22 اتومات لاکچری195.600.000104.411.9044816 چک 3 ماهه9.186.000%213098
x22 اکسلنت اسپورت 203.800.000104.833.362124 چک 3 ماهه28.905.000%213098
x22 اکسلنت اسپورت 203.800.000106.258.624248 چک 3 ماهه15.926.000%213098
x22 اکسلنت اسپورت 203.800.000107.505.6463612 چک 3 ماهه11.660.000%213098
x22 اکسلنت اسپورت 203.800.000108.755.3024816 چک 3 ماهه9.571.000%213098
x22 دنده ایی لاکچری172.700.00088.928.876124 چک 3 ماهه24.494.000%213098
x22 دنده ایی لاکچری172.700.00090.156.610248 چک 3 ماهه13.496.000%213098
x22 دنده ایی لاکچری172.700.00091.220.0463612 چک 3 ماهه9.881.000%213098
x22 دنده ایی لاکچری172.700.00092.282.2674816 چک 3 ماهه8.110.000%213098
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت181.200.00093.275.761124 چک 3 ماهه25.699.000%213098
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت181.200.00094.557.455248 چک 3 ماهه14.160.000%213098
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت181.200.00095.671.1423612 چک 3 ماهه10.367.000%213098
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت181.200.00096.784.5524816 چک 3 ماهه8.510.000%213098

لیست قیمت فروش اعتباری محصولات ام وی ام‌ - (بدون چک اقساط پرداخت بصورت ماهانه) لیزینگ خودران وفا -  توجه : تا پایان دوره باز پرداخت مبلغ بیمه بدنه  برروی اقساط محاسبه می گردد

مدلمبلغ خودرو (تومان)پیش پرداخت (تومان)مدت(ماه)مبلغ هر قسطنرخ سود تسهیلاتزمان تحویل(روز کاری)مدل ( سال)
315 اکسلنت اسپورت140.200.00042.060.00012 9.282.691%213098
315 اکسلنت اسپورت140.200.00042.060.000245.237.241%213098
315 اکسلنت اسپورت 140.200.00042.060.000363.929.358%213098
315 اکسلنت اسپورت140.200.00042.060.000483.308.259%213098
315 اسپورت 139.200.00041.760.00012 9.216.546%2130 98
315 اسپورت 139.200.00041.760.000245.199.959%213098
315 اسپورت 139.200.00041.760.000363.901.408%213098
315 اسپورت 139.200.00041.760.000483.284.741%213098
x33 s اسپورت 236.000.00082.600.00012 14.518.251%213098
x33 s اسپورت 236.000.00082.600.00024 8.196.007%213098
x33 s اسپورت 236.000.00082.600.000366.152.055%213098
x33 s اسپورت 236.000.00082.600.000485.181.414%213098
x22 اتومات لاکچری195.600.00078.240.0001211.131.113%213098
x22 اتومات لاکچری195.600.00078.240.000246.297.200%213098
x22 اتومات لاکچری195.600.00078.240.000364.734.449%213098
x22 اتومات لاکچری195.600.00078.240.000483.992.347%213098
x22 اکسلنت اسپورت 203.800.00081.520.0001211.596.781%213098
x22 اکسلنت اسپورت 203.800.00081.520.000246.560.099%213098
x22 اکسلنت اسپورت 203.800.00081.520.000364.931.792%213098
x22 اکسلنت اسپورت 203.800.00081.520.000484.158.560%213098
x22 دنده ایی لاکچری172.700.00069.080.000129.829.012%213098
x22 دنده ایی لاکچری172.700.00069.080.000245.561.169%213098
x22 دنده ایی لاکچری172.700.00069.080.000364.181.422%213098
x22 دنده ایی لاکچری172.700.00069.080.000483.526.225%213098
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت181.200.00072.480.0001210.312.325%213098
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت181.200.00072.480.000245.834.368%213098
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت181.200.00072.480.000364.386.694%213098
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت181.200.00072.480.000483.699.240%213098

نمایندگی مجاز مدیران خودرو – کد 777 شهرک غرب بلوار دریا یکی از مجهز ترین نمایندگی های مدیران خودرو می باشد.

اطلاعات تماس نمایندگی 777 مدیران خودرو

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا،بین خیابان رامشه و چهار راه مسجد قدس - پ 38

Phone: 02188087286

Mobile: +989120089341

Fax: 6666 7777 - 021

Web: https://www.mvmchery.com/